Aktualności

Rozpoczęcie kolejnej edycji programu profilaktycznego wykrywania gruźlicy.

09-04-2015

Zakończenie programu

Państwowi Inspektorzy Sanitarni w województwie wielkopolskim

24-11-2014

Miło nam poinformować, że realizowany przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej.

Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 151/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. o projekcie programu "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy" województwo wielkopolskie

21-07-2014

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy na rok 2014

Miło nam poinformować,że rozpoczynamy kolejny rok realizacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruzlicy.

06-06-2014

Informujemy, że z dniem 20 grudnia br. zaprzestajemy wykonywania badań testem QuantiFERON w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy (decyduje data zgłoszenia się pacjenta do badania, niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza).

04-12-2013

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy na rok 2013

Miło nam poinformować,że rozpoczynamy kolejny rok realizacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruzlicy.

01-04-2013

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy na rok 2012

Uprzejmie informujemy,że rozpoczynamy kolejny rok realizacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruzlicy.

06-04-2012

Informacja dotycząca programu profilaktyki na 2012

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. E. i J. Zeylandów otrzymało z Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapewnienie o kontynuacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy w roku 2012. Rozpoczęcie badań w ramach Programu nastąpi w momencie uruchomienia środków finansowych (luty lub marzec 2012).

02-01-2012

Informacja dotycząca programu profilaktyki na 2011

Informacja dotycząca programu profilaktyki i wczesego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim

28-03-2011

Konferencja organizacyjno-szkoleniowa

Nowoczesne technologie we wczesnym wykrywaniu gruźlicy.

25-10-2010

Formularz skierowania do pracowni diagnostycznej

W dziale informacje dla lekarzy zamieszczono formularz skierowanie do pracowni diagnostycznej.

04-09-2009

Konferencja organizacyjno-szkoleniowa

Gruźlica XXI wieku problemy diagnostyki i wczesnego wykrywania

25-06-2009

Witamy na stronach wczesnego wykrywania gruźlicy

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
witają w nowych stronach.

16-06-2009