Aktualności

Informujemy, że z dniem 20 grudnia br. zaprzestajemy wykonywania badań testem QuantiFERON w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy (decyduje data zgłoszenia się pacjenta do badania, niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza).


Kończymy w ten sposób pięcioletni program profilaktyczny, którego celem była identyfikacja osób zakażonych prątkiem gruźlicy po kontakcie z chorymi prątkującymi. Do chwili obecnej przebadano 2770 osób stwierdzając zakażenie w blisko 24% przypadków. Osoby zakażone były skierowane do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w celu wykonania dalszej diagnostyki oraz ewentualnego wdrożenia leczenia profilaktycznego.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów złożyło w Departamencie Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o kontynuowanie programu w latach następnych. Kontynuowanie programu uzależnione jest od uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz uzyskania niezbędnych na jego realizację funduszy z budżetu województwa wielkopolskiego.

04-12-2013