Aktualności

Rozpoczęły się zapisy na Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy na rok 2014


Miło nam poinformować,że rozpoczynamy kolejny rok realizacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruzlicy.

Niniejszym informujemy Państwa, że na podstawie umowy popisanej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów rozpoczynamy badania w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy. Podobnie jak w latach ubiegłych programem objęte są osoby zamieszkujące w województwie wielkopolskim, u których stwierdzono kontakt z chorymi na gruźlicę. Osobom tym wykonujemy badania testem IGRA. Dodatni wynik testu wskazuje na zakażenie prątkiem gruźlicy i jest przesłanką do pogłębionej diagnostyki i/lub wdrożenia chemioprofilaktyki. W stosunku do poprzedniej edycji programu wprowadziliśmy, zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych, modyfikację polegającą na tym, iż u osób należących do grup podwyższonego ryzyka zalecamy dwukrotne wykonanie testu:

  • po raz pierwszy bezpośrednio po stwierdzeniu narażenia na kontakt z osobą chorą;
  • powtórnie, po upływie 8 tygodni od dnia pierwszego badania u osób, u których w tym badaniu stwierdzono wynik ujemny.
Do grupy podwyższonego ryzyka progresji latentnej postaci zakażenia prątkiem do aktywnej gruźlicy zaliczamy dzieci w wieku do 5 lat oraz osoby z niedoborami odporności. Skierowanie na badanie testem IGRA mogą wystawiać: • lekarze rodzinni na podstawie informacji z Inspektoratu Sanitarnego o zaistnieniu bliskiego kontaktu z osobą prątkującą • przewodniczący Zespołów Zakażeń Szpitalnych na podstawie informacji z Inspektoratu Sanitarnego o zaistnieniu bliskiego kontaktu z osobą prątkującą • lekarze pulmonolodzy na podstawie wywiadu • inspektorzy sanitarni Przypominam równocześnie, że badania nie wolno zlecać pacjentom w okresie hospitalizacji. W ramach bieżącej umowy badania wykonywane będą do momentu wyczerpania przyznanych środków finansowych, nie dłużej jednak niż do końca roku 2014 (decyduje data zgłoszenia się pacjenta do badania w tut. laboratorium). Wszelkich informacji na temat programu udzielą Państwu pracownicy Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT, Tel. 61/66 54 284, -325, -222, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. W załączeniu przesyłam obowiązujący wzór skierowania na badanie w ramach programu

06-06-2014