Aktualności

Zakończenie programu


Państwowi Inspektorzy Sanitarni w województwie wielkopolskim

Uprzejmie informuję, że badania IGRA finansowane ze środków Programu Profilaktycznego Wykrywania Gruźlicy wykonywane będą do dnia 5 grudnia br. O zakwalifikowaniu pacjenta do badania w roku bieżącym decyduje data zgłoszenia się pacjenta do badania, a nie data wystawienia skierowania. W związku z uruchomieniem procedury profilaktycznej w jednym z wielkopolskich przedszkoli środki przyznane na realizację programu w roku bieżącym zostaną do tego czasu wykorzystane. Rozpoczęcie następnej edycji programu przewidywane jest na koniec pierwszego kwartału 2015 r. Informacja o rozpoczęciu programu ukaże się na stronie internetowej Centrum.

24-11-2014