Aktualności

Rozpoczęcie kolejnej edycji programu profilaktycznego wykrywania gruźlicy.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu kolejnej edycji programu profilaktycznego wykrywania gruźlicy.
W stosunku do roku ubiegłego zasady kwalifikacji uczestników do badań w programie nie zmieniły się i są zgodne z schematem zaakceptowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.
Oto najważniejsze zasady:

  • W ramach programu oferujemy wykonanie badania testem IGRA (QuantiFERON®-TB), który umożliwia wykrycie zakażenia prątkiem gruźlicy.
  • Program adresowany jest wyłącznie do osób, które miały kontakt z chorym na gruźlicę oraz są zameldowane, stale zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa wielkopolskiego.
  • Ustalenie kręgu osób narażonych jest w pierwszym rzędzie zadaniem Inspekcji Sanitarnej.
  • Do badania kieruje lekarz rodzinny na podstawie zawiadomienia z Inspekcji Sanitarnej.
  • W przypadku sytuacji masowego narażenia (np. placówki oświatowe, miejsca długotrwałej kohortacji) do badań może kierować bezpośrednio Inspektor Sanitarny właściwy dla lokalizacji placówki.
  • Do kierowania do badań upoważnieni są również lekarze pulmonolodzy (na podstawie wywiadu) oraz przewodniczący Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych (w przypadku stwierdzenia narażenia na gruźlicę w zamkniętych placówkach opieki zdrowotnej)
  • Osoby należące do grupy wysokiego ryzyka progresji zakażenia do czynnej postaci gruźlicy (dzieci do piątego roku życia, osoby z niedoborami odporności różnego pochodzenia) powinny mieć badanie wykonane dwukrotnie: pierwszy raz bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości o kontakcie, oraz (w przypadku gdy wynik pierwszego badania jest ujemny) powtórnie po upływie 8 tygodni od pierwszego badania. U pozostałych osób badanie wykonuje się jeden raz, nie wcześniej niż po ośmiu tygodniach od dnia ostatniego kontaktu z osobą chorą.
  • W przypadku jeśli u osoby badanej wcześniej wykonano odczyn tuberkulinowy, badanie testem IGRA można wykonać najpóźniej w dniu odczytu wyniku odczynu. Późniejsze pobranie krwi na test IGRA może skutkować otrzymaniem niewiarygodnego wyniku.

Środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego umożliwią wykonanie 667 badań.
Program będzie prowadzony do momentu wyczerpania puli badań, nie dłużej jednak niż do 31.12.2015 roku. Wszelkich informacji na temat programu udzielą Państwu pracownicy Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT, Tel. 61/66 54 284, -325, -222, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. W załączeniu przesyłam obowiązujący wzór skierowania na badanie w ramach programu.

09-04-2015